Obec Račetice
ObecRačetice

Energetické úspory v objektu bytový dům č.p.158, 159, 160 Račetice

reg. č.: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0003223

spolufinancováno z IROP, SC 2.5

plánované výdaje: 5 175 933 Kč

požadovaná dotace: 2 173 891,98 Kč

skutečné náklady: 

získaná dotace: 1 586 455,29 Kč

vlastní zdroje obce: 3 002 041,32 Kč

Další informace: www.dotaceeu.cz

Zateplení fasád  3 ks dvoupodlažního bytového domu s obytným podkrovím- celkem 3x 9 bytových jednotek a 3x3 garáže v suterenu á 3 vozidla, dodávka včetně výměny vchodových dveří a zateplení půdního prostoru včetně šikmých ploch střechy.

Logo IROP

Račetice
Obec Račetice