Obec Račetice
ObecRačetice

Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích

reg. č.: CZ.1.02/4.1.00/13.22726

financováno z OPŽP 2007-2013

Celkové náklady: 854 502 Kč

Dotace: ‬ Kč

Vlastní zdroje obce:  Kč

Zakázky:

  • 40 000 Kč - Studie proveditelnosti - NAVIGA 4, s.r.o.
  • 806 102 Kč - Dodávka kompostérů - Severočeská stavební Klášterec a.s.

logo OPŽPTento projekt je financován EU prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí. Další informace o podporách: www.opzp.cz a www.mzp.cz.

Račetice
Obec Račetice