Obec Račetice
ObecRačetice

Místní poplatky

Poplatky upravují obecní vyhlášky č.1, 2, 3 a č.4/2011 o místních poplatcích

Poplatky ze psů

  • poplatek ze psů se platí u psů starších 3 měsíců

Výše poplatků:

  • za jednoho psa ..................................... 100,- Kč
  • za druhého a za každého dalšího psa ..... 100,- Kč
Poplatky za odpad
Poplatek je splatný do 30.11. daného roku, možnost zaplacení hotově v pokladně OÚ, nebo na účet obce číslo 9225441/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné, v textu poplatek za odpad a vaše příjmení.
Výše poplatku je stanovena na 500,- Kč za osobu/rok
Osvobozeni od poplatku jsou osoby mladší 18 let a osamělí poživatelé starobního důchodu 
 
Pronájem sálu kulturního domu v Račeticích
  • cena 1.000,- Kč/za den
Poplatky jsou splatné do 30.11. příslušného kalendářního roku a je možné je uhradit převodem na číslo účtu 9225441/0100 vedeného u Komerční banky, jen je důležité platbu řádně označit (jako VS uvést např. číslo popisné a do poznámky účel platby).
 
Test:
Račetice
Obec Račetice