Obec Račetice
ObecRačetice

Pravidla třídy

  • pomáháme si navzájem
  • dělíme se s ostatními
  • uklízíme po sobě půjčené hračky
  • důvěřujeme si
  • umíme i prohrávat
  • radujeme se z úspěchu
  • učíme se novému
  • chováme se k sobě kamarádsky
  • při neúspěchu se neposmíváme
  • lhaní a křičení není hezké

Pravidlo,,srdíčkové"

Máme se rádi,jsme kamarádi,vzájemně si pomáháme,problémy s kamarádem,řešíme domluvou.

Pravidlo,,nožičkové"

Ve třídě a na chodbě chodíme pomalu.

Pravidlo,,ručičkové"

Naše ruce si pomáhají a neubližují.

Pravidlo,,měsíčkové"

Odpočíváme potichu,nerušíme kamarády.

Pravidlo,,pusinkové"

S plnou pusou nemluvíme,mluvíme potichu.

Pravidlo,,ouškové"

Když mluví kamarád nebo dospělý,poslechneme si,co nám chce říci.

Račetice
Obec Račetice