Obec Račetice
ObecRačetice

Dotace a projekty

Obec Račetice ke svému zvelebování a řešení aktuálních potřeb využívá možnosti podpory z dotačních programů EU, Národních výzev i podpory Ústeckého kraje.

Základním dokumentem obce planujícím rozvoj je Strategický plán rozvoje obce Račetice.

Přehled realizovaných projektů:

Projekt Zdroj Realizace Náklady Dotace
CESTA V POLÍCH OPŽP 2014-2015 5 278 397 Kč  

Dětské a mládežnické volnočasové centrum

PRV      
Energetické úspory v objektu bytový dům č.p.158, 159, 160  Račetice IROP      
Naše místo - zahrada a hřiště MŠ Račetice

SFŽP

  648 000 Kč  
Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích OPŽP 2014 854 502 Kč  
Energetická opatření úspor energie v č.p.11 Račetice OPŽP 2015 7 199 930 Kč 4 200 816 Kč
Oprava kaple sv.Vojtěcha ÚK      

Archiv:

1. Nadace ČEZ Hrajeme a učíme se rádi Vybavení MŠ Račetice
2. Nadace ČEZ Zelená pro obec Celková revitalizace zelených ploch obce
3. Nadace ČEZ Hasičská zbrojnice Výstavba Multifunkčního spolkového objektu včetně zázemí v Račeticích
4. Volný čas 2011 Dotační program Ústeckého kraje 2011 I Ti nejmenší si chtějí hrát: Obnova dětského hřiště
5. Volný čas 2011 Dotační program Ústeckého kraje 2011 Tradice pro obec Račetice: Pořádání tradičních veselic obce
6. Podpora obnovy a rozvoje venkova Dotační program Ministerstva pro místní rozvoj Oprava střechy kostela
7. Nadace ČEZ Oranžové hřiště Rekonstrukce sportovního hřiště Račetice
8. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 Výstavba chodníku a přechodu pro chodce, včetně úpravy prostranství u Třívrstevnatého kostela v Račeticích
Račetice
Obec Račetice