Obec Račetice
ObecRačetice

Výzva k podání nabídky zakázka malého rozsahu zateplení 3 BD

Stránka

Naše místo - zahrada a hřiště MŠ Račetice

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: Naše místo – zahrada a hřiště MŠ Račetice

3. 9. 2018 Zobrazit více

Písemná zpráva zadavatele "Energetické úspory v objektu bytový dům č.p. 158, 159, 160 Račetice"

Písemná zpráva zadavatele "Energetické úspory v objektu bytový dům č.p. 158, 159, 160 Račetice"

12. 7. 2018 Zobrazit více

CHODNÍKY RAČETICE 2018

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: CHODNÍKY RAČETICE 2018

20. 5. 2018 Zobrazit více

Výzva k podání nabídky zakázka malého rozsahu zateplení 3 BD


Popis zakázky: předmětem zakázky je dodávka stavebních prací představujících zlepšení energetických vlastností budovy č.p. 158, 159, 160 v Račeticích. Zateplení fasády, stropů 1 PP a střech, výměna výplní otvorů, a ostatní související stavební práce popsané v PD a výkazu výměr.
 
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 500 000,-Kč bez DPH
 
Místo pro podání nabídek: místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele, tj. Obec Račetice, Račetice 11, 438 01 Žatec.
 
Způsob podání nabídek: písemné nabídky lze předkládat osobně nebo doporučenou poštou. Nabídka bude předložena v českém jazyce, akceptovány budou také nabídky ve slovenském jazyce. Nabídka bude obsahovat veškeré přílohy dle výzvy a zadávacích podmínek, které budou pevně spojeny. Nabídka bude předložena v uzavřeném obalu opatřeném identifikací uchazeče a Nápisem „Energetická úsporná opatření BUDOV Bytové domy Račetice č.p. 158,159,160.“ „Neotevírat“
 
10.2.2017
 
12.4.2018
 
18.1.2017
 
19.1.2017

12. 4. 2018 Zobrazit méně

Výzva k podání nabídek na oprava kaple Sv.Vojtěcha

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídek podlimitní stavební zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - Oprava kaple Sv.Vojtěcha Račetice p.p.č.370 v Račeticích okr.Chomutov

3. 6. 2016 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“

Lhůta pro podání nabídek: od 26.3.2015 do 10.4.2015 do 10:00 hod.
Předpokládaný objem zakázky 5 000 000,-Kč bez DPH.
Termín dodávky stavebních prací nejpozději do 30.11.2015.
Hodnocení nabídek 10.4.2015 od 11,00 hod.
Prohlídka stavby

25. 3. 2015 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“ - ZRUŠENO

Lhůta pro podání nabídek : od 16.3.2015 do 3.4.2015 do 10, 00 hod.
Předpokládaný objem zakázky 5 000 000,-Kč bez DPH.
Termín dodávky stavebních prací nejpozději do 30.11.2015.
Hodnocení nabídek 3.4.2015 od 11,00 hod.
Prohlídka stavb

16. 3. 2015 Zobrazit více

Výběrové řízení „Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích“

Výběrovému řízení na dodávku s názvem „Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích“ bylo ukončeno

7. 7. 2014 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: Cesta v polích, výsadba a ozelenění ploch v KÚ: Račetice

Obsah zadávací dokumentace:
ČÁST 1 Pokyny pro uchazeče
ČÁST 2 Návrh smlouvy o dílo
ČÁST 3 Technické podmínky a PD(CD A ODKAZ NA ULOŽIŠTĚ)
ČÁST 4 Výkaz výměr k ocenění

17. 4. 2014 Zobrazit více

Veřejná soutěž: o nejvýhodnější návrh zástavby ploch A1, A2, A5 a A6

Zadávací podmínky a kritéria veřejné soutěže.
Záměr ploch na návsi obce Račetice (plochy jsou označeny A1 až A6 – rozvojové plochy) přičemž plocha
A1 (p.p.č. 369/1, 368/1-části) jsou určeny k výstavbě objektů v následujícím

27. 2. 2012 Zobrazit více

Stránka

Obecní úřad

Projekty

Naše projekty realizujeme s podporou

IROP

MMR

Czec POINT

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Račetice
Obec Račetice