Obec Račetice
ObecRačetice

Výzva k podání nabídek na oprava kaple Sv.Vojtěcha

Stránka

Naše místo - zahrada a hřiště MŠ Račetice

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: Naše místo – zahrada a hřiště MŠ Račetice

3. 9. 2018 Zobrazit více

Písemná zpráva zadavatele "Energetické úspory v objektu bytový dům č.p. 158, 159, 160 Račetice"

Písemná zpráva zadavatele "Energetické úspory v objektu bytový dům č.p. 158, 159, 160 Račetice"

12. 7. 2018 Zobrazit více

CHODNÍKY RAČETICE 2018

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: CHODNÍKY RAČETICE 2018

20. 5. 2018 Zobrazit více

Výzva k podání nabídky zakázka malého rozsahu zateplení 3 BD

Předmětem zakázky je dodávka stavebních prací představujících zlepšení energetických vlastností budovy č.p.158, 159, 160 v Račeticích. Zateplení fasády, stropů 1 PP a střech, výměna výplní otvorů, a ostatní související stavebn

12. 4. 2018 Zobrazit více

Výzva k podání nabídek na oprava kaple Sv.Vojtěcha


Výzva a zadávací podmínky k podání nabídek podlimitní stavební zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

oprava kaple Sv.Vojtěcha Račetice p.p.č.370 v Račeticích okr.Chomutov

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele a budou v jednom vyhotovení.
Nabídka bude obsahovat minimálně:
Údaje o uchazeči
Splnění kvalifikačních podmínek a předpokladů
Výpis z OR
Oceněný výkaz výměr
Návrh smlouvy o dílo s uvedením ceny, doby výstavby, záruční doby min.36 měsíců, platební podmínky splatnost faktur 60 dní, smluvní pokutu za nedokončení díla v termínu 2 000 Kč/ den prodlení.

„UPŘESNĚNÍ“

Na základě tel. dotazů uchazečů se výzva upřesňuje v následujícím znění:

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídek podlimitní stavební zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Název zakázky:

Oprava kaple Sv.Vojtěcha Račetice p.p.č.370 v Račeticích, okr.Chomutov

(3) Vybraný Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavců 1 a 2 předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b)],
b) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)],(bezdlužnost FÚ, Celní správa ,OSSZ,ZP)
c) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e), g) a h), i) až k) ].

Zadavatel: Obec Račetice
Vlastislav Hofman starosta v.r.
8. 6. 2016

Dokumenty ke stažení ZDE:


3. 6. 2016 Zobrazit méně

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“

Lhůta pro podání nabídek: od 26.3.2015 do 10.4.2015 do 10:00 hod.
Předpokládaný objem zakázky 5 000 000,-Kč bez DPH.
Termín dodávky stavebních prací nejpozději do 30.11.2015.
Hodnocení nabídek 10.4.2015 od 11,00 hod.
Prohlídka stavby

25. 3. 2015 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“ - ZRUŠENO

Lhůta pro podání nabídek : od 16.3.2015 do 3.4.2015 do 10, 00 hod.
Předpokládaný objem zakázky 5 000 000,-Kč bez DPH.
Termín dodávky stavebních prací nejpozději do 30.11.2015.
Hodnocení nabídek 3.4.2015 od 11,00 hod.
Prohlídka stavb

16. 3. 2015 Zobrazit více

Výběrové řízení „Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích“

Výběrovému řízení na dodávku s názvem „Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích“ bylo ukončeno

7. 7. 2014 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: Cesta v polích, výsadba a ozelenění ploch v KÚ: Račetice

Obsah zadávací dokumentace:
ČÁST 1 Pokyny pro uchazeče
ČÁST 2 Návrh smlouvy o dílo
ČÁST 3 Technické podmínky a PD(CD A ODKAZ NA ULOŽIŠTĚ)
ČÁST 4 Výkaz výměr k ocenění

17. 4. 2014 Zobrazit více

Veřejná soutěž: o nejvýhodnější návrh zástavby ploch A1, A2, A5 a A6

Zadávací podmínky a kritéria veřejné soutěže.
Záměr ploch na návsi obce Račetice (plochy jsou označeny A1 až A6 – rozvojové plochy) přičemž plocha
A1 (p.p.č. 369/1, 368/1-části) jsou určeny k výstavbě objektů v následujícím

27. 2. 2012 Zobrazit více

Stránka

Obecní úřad

Projekty

Naše projekty realizujeme s podporou

IROP

MMR

Czec POINT

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Račetice
Obec Račetice