Obec Račetice
ObecRačetice

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“ - ZRUŠENO

Stránka

Naše místo - zahrada a hřiště MŠ Račetice

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: Naše místo – zahrada a hřiště MŠ Račetice

3. 9. 2018 Zobrazit více

Písemná zpráva zadavatele "Energetické úspory v objektu bytový dům č.p. 158, 159, 160 Račetice"

Písemná zpráva zadavatele "Energetické úspory v objektu bytový dům č.p. 158, 159, 160 Račetice"

12. 7. 2018 Zobrazit více

CHODNÍKY RAČETICE 2018

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: CHODNÍKY RAČETICE 2018

20. 5. 2018 Zobrazit více

Výzva k podání nabídky zakázka malého rozsahu zateplení 3 BD

Předmětem zakázky je dodávka stavebních prací představujících zlepšení energetických vlastností budovy č.p.158, 159, 160 v Račeticích. Zateplení fasády, stropů 1 PP a střech, výměna výplní otvorů, a ostatní související stavebn

12. 4. 2018 Zobrazit více

Výzva k podání nabídek na oprava kaple Sv.Vojtěcha

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídek podlimitní stavební zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - Oprava kaple Sv.Vojtěcha Račetice p.p.č.370 v Račeticích okr.Chomutov

3. 6. 2016 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“

Lhůta pro podání nabídek: od 26.3.2015 do 10.4.2015 do 10:00 hod.
Předpokládaný objem zakázky 5 000 000,-Kč bez DPH.
Termín dodávky stavebních prací nejpozději do 30.11.2015.
Hodnocení nabídek 10.4.2015 od 11,00 hod.
Prohlídka stavby

25. 3. 2015 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“ - ZRUŠENO


Obec Račetice vypisuje Veřejnou obchodní zakázku na dodávku stavebních prací „zjednodušené užší řízení dle §38 zák.137/2006 Sb. podlimitní zakázka“

„Energetická opatření  budova č.p.11 Račetice“

Lhůta pro podání nabídek : od 16.3.2015  do 3.4.2015  do 10, 00 hod.

Předpokládaný objem zakázky 5 000 000,-Kč bez DPH.

Termín dodávky stavebních prací nejpozději do 30.11.2015.

Zakázka bude financována z více než 50 %  z veřejných zdrojů SFŽP, OPŽP XLIV výzva,  Prioritní osa 3, podoblast  3.1.1 a 3.2.1.

 

Hodnocení nabídek 3.4.2015 od 11,00 hod.

Prohlídka stavby denně od 8,00 do 9,30 hod.

 

Dokumentace podlimitní stavební zakázky ke stažení ZDE:

1.       Výzva k podání nabídky

2.       Zadávací dokumentace

3.       Projektová dokumentace

4.       Energetický audit

 

Dokumentace je ke stažení zde:

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č.2 - Čestné prohlášení Základní kvalifikační předpoklady

Příloha č.3 - Čestné prohlášení  o ekonom. a finanční způsobilosti

Příloha č.4 - Čestné prohlášení  Technické kvalifikační předpoklady

Příloha č.5 - Obchodní podmínky  Smlouva o dílo k vyplnění

Příloha č.6 - Specifikace technických parametrů

Příloha č.7 - Výkaz výměr – slepý rozpočet  k vyplnění

 

Případné dotazy směřujte na starostu obce  Vlastislav Hofman  starosta@racetice.cz

Tel: 724 784 828  nebo 474 392146


16. 3. 2015 Zobrazit méně

Výběrové řízení „Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích“

Výběrovému řízení na dodávku s názvem „Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích“ bylo ukončeno

7. 7. 2014 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: Cesta v polích, výsadba a ozelenění ploch v KÚ: Račetice

Obsah zadávací dokumentace:
ČÁST 1 Pokyny pro uchazeče
ČÁST 2 Návrh smlouvy o dílo
ČÁST 3 Technické podmínky a PD(CD A ODKAZ NA ULOŽIŠTĚ)
ČÁST 4 Výkaz výměr k ocenění

17. 4. 2014 Zobrazit více

Veřejná soutěž: o nejvýhodnější návrh zástavby ploch A1, A2, A5 a A6

Zadávací podmínky a kritéria veřejné soutěže.
Záměr ploch na návsi obce Račetice (plochy jsou označeny A1 až A6 – rozvojové plochy) přičemž plocha
A1 (p.p.č. 369/1, 368/1-části) jsou určeny k výstavbě objektů v následujícím

27. 2. 2012 Zobrazit více

Stránka

Obecní úřad

Projekty

Naše projekty realizujeme s podporou

IROP

MMR

Czec POINT

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Račetice
Obec Račetice