Obec Račetice
ObecRačetice

Veřejná zakázka na stavební práce: Cesta v polích, výsadba a ozelenění ploch v KÚ: Račetice

Stránka

Naše místo - zahrada a hřiště MŠ Račetice

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: Naše místo – zahrada a hřiště MŠ Račetice

3. 9. 2018 Zobrazit více

Písemná zpráva zadavatele "Energetické úspory v objektu bytový dům č.p. 158, 159, 160 Račetice"

Písemná zpráva zadavatele "Energetické úspory v objektu bytový dům č.p. 158, 159, 160 Račetice"

12. 7. 2018 Zobrazit více

CHODNÍKY RAČETICE 2018

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: CHODNÍKY RAČETICE 2018

20. 5. 2018 Zobrazit více

Výzva k podání nabídky zakázka malého rozsahu zateplení 3 BD

Předmětem zakázky je dodávka stavebních prací představujících zlepšení energetických vlastností budovy č.p.158, 159, 160 v Račeticích. Zateplení fasády, stropů 1 PP a střech, výměna výplní otvorů, a ostatní související stavebn

12. 4. 2018 Zobrazit více

Výzva k podání nabídek na oprava kaple Sv.Vojtěcha

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídek podlimitní stavební zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - Oprava kaple Sv.Vojtěcha Račetice p.p.č.370 v Račeticích okr.Chomutov

3. 6. 2016 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“

Lhůta pro podání nabídek: od 26.3.2015 do 10.4.2015 do 10:00 hod.
Předpokládaný objem zakázky 5 000 000,-Kč bez DPH.
Termín dodávky stavebních prací nejpozději do 30.11.2015.
Hodnocení nabídek 10.4.2015 od 11,00 hod.
Prohlídka stavby

25. 3. 2015 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“ - ZRUŠENO

Lhůta pro podání nabídek : od 16.3.2015 do 3.4.2015 do 10, 00 hod.
Předpokládaný objem zakázky 5 000 000,-Kč bez DPH.
Termín dodávky stavebních prací nejpozději do 30.11.2015.
Hodnocení nabídek 3.4.2015 od 11,00 hod.
Prohlídka stavb

16. 3. 2015 Zobrazit více

Výběrové řízení „Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích“

Výběrovému řízení na dodávku s názvem „Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích“ bylo ukončeno

7. 7. 2014 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: Cesta v polích, výsadba a ozelenění ploch v KÚ: Račetice


Veřejná zakázka na stavební práce: Cesta v polích, výsadba a ozelenění ploch v KÚ: Račetice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizace: 2.5.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel upřesňuje  podmínky pro  prokázání  splnění kvalifikace:

Autorizace v oboru Pozemní stavby není požadována.

Změna zní takto:

4.         POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Podmínky pro splnění kvalifikačních předpokladů jsou :

Základní kvalifikační předpoklady:

Dle zákona č. 137/2006 Sb.: splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. (1) písm. a) až k)- originál čestného prohlášení,

ze kterého musí být zřejmé, že dodavatel základní kvalifikační předpoklady splňuje.

Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele a nesmí být ke dni podání nabídky, starší 90 dnů.

Profesní kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona - Výpis z Obchodního rejstříku dodavatele (pokud je v něm dodavatel zapsán),

či výpis z jiné obdobné evidence (pokud je v ní zapsán); dle § 54 písm. b) zákona –

Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (živnostenské oprávnění, licence);

dle § 54 písm. d) zákona - Doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizaci) dodavatele nebo osoby,

jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky nezbytná.

Autorizace není požadována. 

 

Obsah zadávací dokumentace:
ČÁST 1 Pokyny pro uchazeče
ČÁST 2 Návrh smlouvy o dílo
ČÁST 3 Technické podmínky a PD(CD A ODKAZ NA ULOŽIŠTĚ)
ČÁST 4 Výkaz výměr k ocenění

Dokumenty ke stažení jsou ZDE:

Zadávací_podmínky_RAČETICE Zeleň.pdf
VÝZVA RAČETICE zeleň.doc
Vzor Smlouvy o dílo.docx
VÝKAZ VÝMĚR CESTA V POLÍCH RAČETICE.xlsx
cesta v polích - řez cestou s umístěním výsadby.pdf
F.1.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POLNÍ CESTA.pdf
F.1.1.2.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ŽIVÁ ZAHRADA + HŘIŠTĚ.pdf
F.1.1.3.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVES.pdf
Račetice Zeleň náves.pdf
Račetice Zeleň - cesta k pískovně.pdf
Račetice zeleň Celková situace.pdf
Račetice Živá zahrada a hřiště.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizace: 8.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o hodnocení nabídek veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení


17. 4. 2014 Zobrazit méně

Veřejná soutěž: o nejvýhodnější návrh zástavby ploch A1, A2, A5 a A6

Zadávací podmínky a kritéria veřejné soutěže.
Záměr ploch na návsi obce Račetice (plochy jsou označeny A1 až A6 – rozvojové plochy) přičemž plocha
A1 (p.p.č. 369/1, 368/1-části) jsou určeny k výstavbě objektů v následujícím

27. 2. 2012 Zobrazit více

Stránka

Obecní úřad

Projekty

Naše projekty realizujeme s podporou

IROP

MMR

Czec POINT

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Račetice
Obec Račetice