Informace e-mailem

Novinky e-mailem

 

Naše projekty realizujeme s podporou

IROP

MMR

 

VYUŽÍVÁME PODPOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Ústecký kraj

 

Kobra Údlice

 

Czec POINT

 

Zelená obec, jsme zapojeni do Rema Systému, likvidace elektroodpadu

Svátek

Svátek má Vítězslav

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 7. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

 

Jízdní řády - IDOS

Obsah

Mateřská škola Račetice 44, příspěvková organizace, 438 01 Žatec

IČO: 72744847                e-mail:MS-Racetice@seznam.cz                   tel: 739056991

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

I.   Školní stravování

 

Pracovníci kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

 

 • vyhláška č.107/2005 Sb. „ o školním stravování
 • vyhláška č. 410/2005 Sb. „o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení“
 • vyhláška č.602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.137/2004 Sb. „ o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných“
 • dále provozní řád, sanitární řád, pokyny pro pracovníky kuchyně, pracovní náplně, pokyny BOZP

 

Školní jídelna dodržuje

 

a) stanovený pitný režim

b) technologické postupy a normy při přípravě pokrmů

 • norma syrového masa
 • doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje
 • dodržování výživových norem

 

Do kuchyně mají přístup pouze zaměstnanci školní kuchyně s platným zdravotním průkazem

Ostatním osobám je do těchto prostorů zakázán.

 

II.Stravovací řád školní jídelny

 

 • Nutnou podmínkou školního stravování je nezbytná hygiena a bezpečnost
 • Dohled k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci
 • Všichni strávníci jsou povinni dodržovat kázeň a pořádek, dbát pokynů pedagogického dozoru, dodržovat zásady slušného stolování
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd, včetně masa a příloh
 • Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého pokrmu a vráceni k dojídání
 • Nedojezené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo
 • Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti
 • Do jídelny vstupují pouze ti, kteří se zde stravují a to pouze v době určené pro výdej dle časového rozpisu
 • Rodičům je vstup do školní jídelny zakázán.
 • Zaměstnanci školy mají nárok během pracovní doby na jedno hlavní jídlo

 

Časový rozvrh pro výdej stravy

 

                                               přesnídávka                            oběd                           svačina

Mateřská škola

8:30 – 9:00

11:30 – 12:00

14:00 - 14:30

 

Sazby za stravné

 

            kategorie                     přesnídávka                            oběd                           svačina

3-6 let

7

17

6

7-10 let

7

19

6

Zaměstnanci školy

 

27

 

 

 • Poplatky za stravné jsou hrazeny v hotovosti, formou záloh na stanovené období.

       Cena je určena dle počtu stravných dnů.

 • Zálohy vybírá hlavní kuchařka, která má sepsanou hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty, nebo je platba poukázaná na účet mateřské školy pod příslušným variabilním symbolem, který každý strávník obdrží na vyžádání.

Číslo účtu : 78-5593360257/0100

 • Výběr hotovosti probíhá v časech 7:00 do 8:00 h a ve 12:30 do 15:30h
 • Zálohy jsou splatné vždy koncem měsíce na měsíc následující, nejpozději však do 15 dne v daném stravovacím období
 • Pokud nebude stravné včas uhrazeno, může dojít k omezení školní docházky po dobu, dokud nebude dlužná částka – záloha uhrazena
 • Vyúčtování stravného bude provedeno při ukončení docházky do MŠ, nebo na žádost zákonného zástupce strávníka.
 • Zaměstnanci platí cenu stravného sníženou o příspěvek z FKSP, který je stanoven na 6,-Kč/porce

 

Přihlašování a odhlašování strávníka

 

O počtu přihlášených strávníků informuje kuchařku denně pedagog školy.

Je-li strávník přihlášen k celodennímu odběru stravy a z naléhavých důvodů musí opustit školu, musí být tato skutečnost neprodleně nahlášena kuchařce.

Strava může být v tomto případě vydána do jídlonosiče, ale pouze za daný den.

Přihlášku ke stravování obdrží zákonný zástupce strávníka na vyžádání u ředitelky školy, nebo je k dispozici na webových stránkách školy.

 

Kontakt pro odhlášení – přihlášení stravy:

739 056 991 – ředitelka školy

 

 

III. Informace ke stravování dětí

 

„Učíme děti správným stravovacím návykům“

 

Tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku.

Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce, zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, celozrnného pečiva a mléčných výrobků.

Je dodržován pitný režim – čaj ovocný, bylinný, s citrónem, nápoje s podílem ovocné složky, vitamínové nápoje (součástí pitného režimu není mléčný nápoj)

 

Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

 

Podmínkou pro tvorbu jídelního lístku je plnění „spotřebního koše“

 

Spotřební koš je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma (viz příloha). Jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy.

 

Příloha:  Výživové normy pro školní stravovaní

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech

 

 

Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den

hlavní a doplňková jídla

Maso

Ryby

Mléko tekuté

Mléčné výr.

Tuky volné

Cukr volný

Zelenina celkem

Ovoce celkem

Brambory

Luštěniny

3-6 r. přesnídávka,

oběd,svačina

55

10

300

31

17

20

110

110

90

10

7-10 r. oběd

64

10

55

19

12

13

85

65

140

10

11-14 r. oběd

70

10

70

17

15

16

90

80

160

10

15-18 r. oběd

75

10

100

9

17

16

100

90

170

10

 

Příloha: Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši (na 20 stravných dní)

 

Hlavní jídla

 

 • min.3x drůbeží a králičí maso
 • max. 4x vepřové maso
 • 2-3x ryba
 • 4 x zeleninové bezmasé (včetně luštěninových bezmasých)
 • 2x sladké
 • Pro zbývající 4-5 dnů – se ND nestanovuje (pro hovězí, telecí, skopové, jehněčí, zvěřinu či další drůbeží a králičí)
 •  

Polévky

 • 12x zeleninová polévka
 • 3x-4x luštěninová
 • 4x-5x jiná polévka – ND ji nestanovuje (masový vývar, masový krém, přesnídávková s masem, drožďová, rybí, houbová)

 

Přílohy

 

 • obiloviny min.7x, knedlíky max.2x
 • Jídelní lístek je sestavován na týden dopředu. Prezentace jídelníčku je zajištěna formou nástěnky nebo webového odkazu „materska-skola/“.

 

 

V Račeticích dne 2.5.2016               

                                                          

 

Zpracovala: Kamila Míchalová                                                    Schválila:  Hana Jenčová