Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Naše projekty realizujeme s podporou

IROP

MMR

VYUŽÍVÁME PODPOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Ústecký kraj

Kobra Údlice

Czec POINT

Zelená obec, jsme zapojeni do Rema Systému, likvidace elektroodpadu

Svátek

Svátek má Radana

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 12. 2019

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 5 až 1°C.

Jízdní řády - IDOS

Navigace

Obsah

Kontejner na velkoobj. odpad dne 29.11.2019

Na této stránce najdete aktuální sdělení a události v obci Račetice a okolí. Aktulity sledujte také na facebookové skupině: https://www.facebook.com/groups/66346060887/

 

Informace o odstávce elektrické energie dne 3.9.2019

Stránka

Informace o platnosti objížďkových jízdních řádů AD


Informace o plánované úplné uzavírce silnice č. II/224 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/225 ke křižovatce s místní komunikací do místní části Vidolice.
Na základě této mimořádné situace dojde po dobu uzavírky k úpravě jízdních řádů linek 606 Kadaň - Podbořany611 Kadaň - Vilémov - Podbořany objednávaných Ústeckým krajem a linky 520001 Kadaň - Praha provozované dopravcem DPÚK a.s. Vzhledem ke značné finanční náročnosti provozu linek po objízdných trasách, dojde u spojů, které jsou dle údajů od dopravce méně využívány cestujícími z Pětipsů a Račetic, k vynechávání těchto zastávek a tím pádem k minimalizaci nárůstu finančních nákladů. I přes vynechání zastávky v Pětipsech, případně i v Račeticích, bude muset Ústecký kraj uhradit značné náklady spojené s vedením linek po delších trasách a to ve výši cca 157 tis. Kč za celou dobu uzavírky od 30. 4. 2011 do 17. 7. 2011. Dopravní obslužnost v době přepravních špiček zůstane zachována. Objížďkové jízdní řády linek 606 a 611 zasíláme přílohou, objížďkový jízdní řád linky 520001 nemáme k dispozici. Pokud nebude na tuto uzavírku navazovat jiná uzavírka, resp. objížďka, vrátí se ke dni 18. 7. 2011 provoz autobusů do původních tras a časů.

Jízdní řády v pdf ke stažení:


18. 4. 2011

Projekt: Cesta v polích (Živá voda, Živý les, Živá zahrada)


PROJEKT CESTA V POLÍCH SE JIŽ BLÍŽÍ DO FINÁLE
Realizační tým připravující žádost o dotaci má téměř všechny podklady připraveny. Vyjmuli jsme ze ZPF pozemek o výměře 4800m2 a na něm mimo Živé zahrady bude i soubor dětského hřiště, bazén 10x5m, tenisové hřiště a spousta laviček a zákoutí pro příjemné posezení nebo jen tak, k procházkám, nebo projížďkám na kole.
 
Na základě usnesení zastupitelstva se v uplynulém měsíci věnovalo vedení obce přípravě projektu pro využití prostor lesíka a vodní nádrže na bývalé pískovně.
Na základě toho vznikl projekt, který bude plně postoupen jako žádost o
podpoření dotací v rámci dotačního titulu ROP Severozápad. S projektem se
podrobněji můžete seznámit na obecním úřadě.
Projekt s názvem „CESTA V POLÍCH“ je rozdělen na tři etapy:
1)     Živá voda
2)     Živý les
3)     Živá zahrada
 
ŽIVÁ VODA
Etapa představuje kompletní přeměnu betonové vodní nádrže na klasický rybník. Průběžné sezónní doplňování a výměna vody je dohodnuta s Povodím Ohře.
Prvními pracemi bude částečný výlov a vyčištění dna nádrže a oprava asi 12 míst s porušenou izolací. Po té bude z cca 50% břehů odstraněn beton a bude nahrazen jednak zeminou a osetím travou a jednak bude tento prostor vysypán drobným kamenivem. Břehy budou osázeny stromy a keři. V 1/20 nádrže pak bude vysazen rákos, orobinec a budou zde osazena dřevěná mola pro rybolov a pozorování vodního ptactva. Po výlovu nádrže budou odchycené ryby dočasně uchovány v náhradní nádrži a po stavebních úpravách vráceny zpět a doplněny násadou raka říčního v počtu 200ks,kapra v počtu 300ks,karasů v počtu 500ks,línů v počtu 150 ks, cejnů v počtu 500ks,plotic v počtu 200ks a amura v počtu 50ks. Stávající obojživelníci (skokan skřehotavý 40ks, skokan zelený 10ks a ropucha obecná 10ks) budou doplněny násadou mloka a čolka. Současné vodní ptactvo labutě 2ks a kachna divoká 4ks ,bude doplněno o 30 ks divokých kachen a 20ks čírek. Po ukončení projektu bude umožněno veřejnosti nadále koupání ve vyhrazené části, rybolov v režimu „chyť a pusť“, pozorování vodního ptactva, relaxace a projížďky na loďkách. V současnosti je na ploše již zahnízděn jeden pár labutí a dva páry divokých kachen. Současnou zarybněnost předpokládáme jako směs všech druhů ryb v hmotnosti asi 300kg celkem.
Prosíme Vás již nyní o suché pečivo, které použijeme jako krmivo
pro vodní ptactvo.
Pečivo nechte v obecním obchodě.
 
ŽIVÝ LES
Tato etapa projektu představuje kompletní revitalizaci stávajícího lesíka pod nádrží, včetně nápravy dosavadních zásahů do rostlinstva a úpravy ploch, které jsou dnes zamokřeny z důvodů výkopů a navážek. Celý prostor bude dosázen původními dřevina-mi a keři, představujícími původní české rostlinné druhy. V prostoru pak budou vytvořeny podmínky pro život divokého králíka, koroptve a bažanta. Součástí území bude vytvoření jezírka obojživelníků a zařízení pro zahnízdění ptactva- souborem ptačích budek. Areál bude po dobu tří let z části oplocen a bude zde zřízena vyvýšená pozorovatelna. Z objektu strojovny bude zbudováno technické zázemí, sklad a společenská místnost sloužící rovněž jako pozorovatelna a klubová činnost kroužku mladých rybářů a myslivců. Zazvěření bude představovat 10 bažantů a 20 slepic, 5 párů koroptve, 5 samců králíka divokého a 10 samic, 30 ks mloků a čolků, 5 ks užovky. Celý prostor bude osazen informativními tabulemi s informacemi o vyskytující se fauně a flóře.
 
ŽIVÁ ZAHRADA
Živá zahrada vznikne v blízkosti obydlené části obce Račetice a později i přímo v centru obce na ploše, která je vhodná pro tvorbu tohoto záměru. Celá zahrada bude tvořena výhradně z přírodních materiálů – dřevo, kámen apod. Chtěli bychom do tohoto záměru „Živé zahrady“ také zařadit přírodní stavby jako je například „hmyzí hotel“ či „Kyklopova zeď“ a to vše z přírodních materiálů. Na tomto projektu bychom chtěli ukázat, že není krásné zahradní prostředí, které je tvořeno uměle s betonovými prvky, ale zejména to, že umožníme přírodě její vlastní tvorbu. Hlavním cílem této etapy je vytvořit kus čisté přírody přímo v centru obce, aby sloužila obyvatelům jako klidová a relaxační zóna už tak v uspěchané době, kdy nás obklopuje ze všech stran stres. Také fakt, že na vzniku a samotné tvorbě klidové zóny by se podíleli samotní občané Račetic, je velmi motivující.
Výsadba různých druhů dřevin a keřů vhodných vzhledem k lokalitě
Tvorba přirozených či uzpůsobených úkrytů pro nejrůznější živočichy – vhodné pro hmyz, ptáky a hlodavce
Tvorba divokého koutku – plazivé a popínavé keře, tlející strom
Tvorba „Kyklopovy zídky“ – přírodní kámen, skalkové rostliny – vhodné pro život plazů a ještěrek
Tvorba hmyzího hotelu – přírodní materiály – vhodné pro veškeré druhy hmyzu
Instalace informačních tabulek u jednotlivých přírodnin s popisem a instalace informačních tabulek s označením oblasti výsadby a možnostmi ochrany zde žijících živočichů – malá naučná stezka (využití MŠ, ZŠ). Přírodní posezení pro odpočinek výhradně z přírodních materiálů.
 
Celý prostor „Živé zahrady“ bude protkán cestičkami z různých přírodních materiálů různé velikosti kamení, písku apod.
 
Na přípravě dotační dokumentace spolupracovali zastupitelé:
Jiří Vavřík, Vlastislav Hofman, Ing. Miloš Ježek
 
Fotogalerie:
Kliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhledKliknutím zvětšíte náhled

 


7. 4. 2011

Sběr objemného odpadu


Vážení občané,
Ve dnech 8.4. - 9.4.2011 bude proveden sběr objemného odpadu a odpadu nebezpečného.
Umístění kontejnerů :
Ulice k Libědicim – 1 kontejner
U rybníka – 1 kontejner
V slzičce – 1 kontejner
Na parkovišti u SIRu - 2 kontejnery, z toho 1 kontejner na nebezpečný odpad
 
Zároveň Vás žádám o kontrolu, zda máte zaplacený poplatek za odpad ve výši 420,- Kč/osobu a rok.
Poplatek je možno zaplatit v hotovosti do pokladny obce nebo na účet obce č. 9225441/0100, v.s. uvést číslo domu, do textu odpad.
 
Vlastislav Hofman, starosta

5. 4. 2011

Zápis dětí do mateřské školy Vilémov


Kliknutím zvětšíte obrázekZápis dětí do mateřské školy Vilémov se koná v úterý 19. dubna 2011 od 13:00 do 15:30 hodin v budově MŠ na náměstí.

S sebou: rodný list dítěte a potvrzení od lékaře o řádném očkování

 


4. 4. 2011

Dobrovolná brigáda - úklid veřejné plochy


Dne 26.3.2011 od 9:00 hod se koná dobrovolná brigáda na úklid veřejných ploch, sraz u lesíka na pískovně. Vezměte si hrábě a lopaty.
 
Pro sběr odpadků zajistíme pytle a jejich následný odvoz.
 
Těšíme se na Vaší účast, na místě Vám podrobně vysvětlíme plánovaný záměr obnovy této části Račetic.

23. 3. 2011

Jarní úklid ke Dni Země - sběr papíru a pet lahví


Vážení občané,
opět se přiblížilo jarní období a my bychom Vám rádi pomohli s úklidem. Zároveň bychom si tímto rádi připomněli svátek Dne Země.
 
Nachystejte nám prosím nepotřebný starý papír a pet lahve před dveře svých domů. My vše sesbíráme, ušetříme váš čas a společně s vaší pomocí zkrášlíme naše okolí.
 
Naši žáci k Vám tentokrát  přijdou dne 01.04.2011 mezi 13. a 15. hodinou.
 
Předem děkujeme za pomoc.
 
Žáci a učitelky Základní školy a Mateřské školy Vilémov

18. 3. 2011

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011


Oznámení ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice

Dokument ke stažení ZDE
Sčítací obvod a sčítací komisař, ke stažení ZDE


18. 3. 2011

Zápis dětí do mateřské školy Račetice


ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RAČETICE
DNE 6.4.2011 od 11.00 do 15.00 hod.
Rodný list dítěte s sebou.

8. 3. 2011

Štědrá armáda


Po několikaletém dotazování a žádání na Ministerstvu obrany se nám podařilo získat z majetku armády nějakou techniku. A proto, jsme se v úterý 22. února 2011 vypravili na dlouhou cestu, skrz celou republiku, abychom si osobně slíbenou techniku vybrali. První cesta nás zavedla do 400 km vzdálené Olomouce, kde jsme měli možnost si vybrat Tatru 148 – cisterna. Z rozsáhlé nabídky jsme vybrali techniku, která byla již od pohledu v nejlepším stavu. Na rozsáhlém prostoru vojenského útvaru jsme viděli mnoho techniky, která již armádě neslouží a je určená k odprodeji.
Poté jsme se vypravili, na další dlouhou cesta, která nás zavedla do města Kostelec nad Labem, který je vzdálen asi 350 km od Olomouce. Zde jsme měli možnost výběru polní kuchyně POKA V3S. V tomto vojenském útvaru jsme si připadali jako „Alenka v říši divů“. Jestli v Olomouci bylo mnoho techniky, tak zde té techniky bylo 10krát více. Viděli jsme zde veškerou techniku, kterou armáda v posledních 20 letech hojně využívala.
Po dlouhém celodenním cestování po vlastech českých jsme konečně dorazili kolem 17 hodiny do Račetic. Byli jsme spokojeni, že naše mise byla úspěšná a nyní nás už bude čekat pouze vyřízení dokumentů a přeprava techniky do naší malebné obce Račetice.

 

Fotogalerie:

Technika od armády ČR RačeticímTechnika od armády ČR RačeticímTechnika od armády ČR RačeticímTechnika od armády ČR Račeticím


28. 2. 2011

Spolek dobrovolných hasičů


Oznamujeme založení spolku dobrovolných hasičů Račetice

Zájemci o práci ve spolku dobrovolných hasičů hlaste se u starosty obce na

721 861 283 prostřednictvím SMS nebo emailem na adresu starosta@racetice.cz


21. 2. 2011

Stránka